3 råd til din håndværkeraftale

Når du som Selvbygger går i gang med dit projekt ser vi ofte, at det tilbud håndværkeren har fremsendt accepteres og arbejdet opstartes uden videre. Når der så undervejs i projektet opstår uenighed imellem bygherren og håndværkeren står begge parter uden spilleregler og det skaber ofte store problemer for begge parter som typisk går ud over tidsplanen, økonomien og kvaliteten.

Udgivet 14. august 2021
| Selvbyggerplus

#1. Hav styr på spillereglerne!

Kan du forestille dig at spille Ludo med nogle som måske spiller efter andre regler end dem du kender? Første gang du bliver slået hjem uretmæssigt starter diskussionen. Hvis der havde været nogle spilleregler i begge kendte til havde diskussionen sikkert have været undgået.

Vi oplever som rådgivere desværre ofte private bygherrer der er endt i problemer med deres byggeprojekt fordi de har accepteret et tilbud fra håndværkeren – som det eneste aftaledokument. Det har givet store frustrationer og utryghed i forløbet og har kostet på flere fronter. F.eks. overskredet budget, forsinket aflevering af byggeriet og byggesjusk.

Nu tænker du sikkert – hvordan får vi et sæt fælles spilleregler til vores byggeri?

Det kan gøres på flere måder. Du kan f.eks. bruge en advokat som kan hjælpe med et aftalegrundlag imellem dig som bygherre og håndværkeren. Dog vil du typisk modtage en standardkontrakt som du samtidigt betaler en hæderlig sum for at få fremsendt.

Hos Selvbygger+ får du adgang til en udarbejdet standardkontrakt i vores kontraktmodul – som sikrer et sæt fælles spilleregler undervejs i jeres byggeri. Vores kontrakt er gennemset af advokater og indeholder samtidig vigtige erfaringer fra vores oplevelser på byggepladser de seneste 10 år.

#2. Ekstra arbejde – Vi aftalte 10.000 og så får jeg en regning på 12.500 kr.!

Når projektet er godt i gang og der undervejs ønskes ændringer af dig som bygherre er det desværre et kendt problem, at ændringerne aftales mundligt med håndværkeren. Når så regningen kommer kan der være flere hovedpiner og det behøver ikke engang at være fordi din håndværker prøver at snyde dig – I har simpelthen bare ikke aftalt det skriftligt og husker måske ikke det samme vedr. aftalen. Det kan f.eks. være, at du har fået at vide at, dit ønskede ekstra toilet koster 10.000 kr. – dog får du en regning på 12.500 kr. inkl. moms som du selvfølgelig ikke bliver tilfreds med.

Håndværkeren er også forpligtet til at oplyse priser til dig som privat bygherre inkl. moms – men det bedste er at have forventningsafstemt prisen med det samme når ændringen foretages.

I Selvbygger+ får du via kontraktmodulet adgang til funktionen “Ændringer i arbejdet” – Her håndterer du som privat bygherre let ændringer til jeres aftale som let kan sendes til håndværkerens mail hvori kan godkender aftalen. På den måde forventningsafstemmer i fra starten og forhindrer de værste diskussioner – som igen giver et godt byggeforløb hvor der kan være fokus på et godt håndværk.

Lav aldrig mundtlige aftaler – det går næsten altid galt!

#3. Fast pris – altid fast pris!

Når du skal lave en aftale med din håndværker bør du altid få en fast pris på arbejdet. Altså ikke et prisoverslag eller et estimeret timeforbrug med en tilknyttet timepris.

Vælg altid en fast pris – så risikoen ikke ligger hos dig som bygherre.

Samtidigt vil du også opleve, at det giver et bedre byggeprojekt, da der ikke er unødvendigt mange ophold undervejs for at diskutere timeforbrug og arbejdets fremdrift.