Pas på dit byggeri om vinteren

Når du bygger om vinteren skal dine håndværkere forholde sig til vejret, så materialer og byggepladsen håndteres forsvarligt.

Udgivet 26. december 2022
| Selvbyggerplus

Indvendige byggearbejder planlægges oftest udført om vinteren, da det er mere behageligt og nemmest for håndværkerne at gå indendørs og arbejde. Derfor planlægges en byggesag, så det udvendige så vidt muligt er færdigt inden vinterperioden, så man om vinteren ved hjælp af få ekstraforanstaltninger kan arbejde videre. De virkemidler, der fx kan være brug for, er, at bygningen holdes tæt, og at der er tørt og varmt. Nogle arbejder kræver en bestemt temperatur og en relativ lav luftfugtighed. Fx malerarbejde, flisearbejde og gulvarbejde.

Om vinteren er risikoen for lave temperaturer, frost og sne stor. Det er vigtigt at være forberedt på, så byggeriet ikke beskadiges. De fleste danske vintre byder ikke på hård frost i lange perioder, så der kan sagtens udføres en del byggearbejde, uden at det behøver at gå ud over kvaliteten af arbejdet. For eksempel er en udendørs temperatur på omkring 10 grader udmærket til beton- og murværksarbejder.

Link til Vejledning til vinterbekendtgørelsen

Opbevaring af byggematerialer

Entreprenøren er også forpligtet til at opbevare byggematerialer, der ikke kan tåle lave temperaturer og frost, så de ikke udsættes for dette.

Det kan f.eks. være maling, fugemasse el.lign.

Det samme gælder materialer, der ikke kan tåle vand og fugt. De skal opbevares tørt, og indbygges i byggeriet uden at blive våde. Det kan fx være træ til spær-konstruktion eller lign., der skal beskyttes mod regnvand og sne, da våde træspær indbygget i tagkonstruktionen kan medføre alvorlige skader herunder skimmelsvamp.

Ovenstående er en del af kravene i Bygningsreglementet, hvor der bl.a. står, at fugtige materialer ikke må indbygges i opførelsesperioden.

Udgravning

Hvis der skal graves ud eller fyldes jord omkring en kælder, skal man være opmærksom på, at det er sværere at grave i frossen jord. Når der fyldes frossen jord omkring en kælder specielt indvendigt under kældergulvet., er det ikke muligt at banke jorden tilstrækkeligt godt sammen (komprimere), og derved opstår der risiko for sætningsskader. Udgravning af frossen jord kan i de fleste tilfælde lettes ved at dække jorden med måtter af isoleringsmateriale (vintermåtter), så jordskorpen ikke fryser. Desuden skal den opgravede jord beskyttes mod regnvand og frost, hvis den skal bruges til at fylde i igen.

Støbning

Når der fx støbes fundamenter under et nyt hus eller en tilbygning, skal betonen beskyttes mod frost, til den er hærdet. Når der støbes beton om vinteren, kan den leveres varm og beskyttes med afdækning med vintermåtter, hvis der er udsigt til frost.

Hvad skal du ellers tage højde for, hvis du skal bygge i vinterperioden?

Du skal sikre dig, at den entreprenør, der skal udføre byggearbejdet, har det materiel og de materialer, der skal til for at udføre byggeriet forsvarligt. Det kan fx være en fejemaskine til at rydde sne, og salt, sand eller Urea (en organisk kvælstofforbindelse) til at strø ud bagefter. 

Det er ofte nødvendigt at opbevare materialer et sted, hvor der er frostfrit. Der kan være en varmeovn i en container, hvor der kan opbevares maling eller andre materialer, der ikke tåler frost. 

Skal du fx have lavet en ny 1. sal, er det vigtigt, at entreprenøren er klar over, at det er hans ansvar, at tagkonstruktionen dækkes af med presenninger, så træet ikke suger fugt, hvis du ikke vælger modellen med et stillads med tag over (fuld overdækning). 

Det er også entreprenørens ansvar, at varmekrævende arbejder udføres ved de korrekte temperaturer. Det kan sikres med en varmeovn, eller varmekanon, som stilles op af entreprenøren. Opstilling, nedtagning og leje samt drift skal dog betales af bygherren.